Brandplan

Als de brandmelders afgaan

 1. Als de brandmelders afgaan: vlucht zelfstandig via de voordeur naar de straat, als dat niet mogelijk is via het balkon naar het dak. 
 2. Ga naar de verzamelplaats op de hoek van de Helicopterstraat met de Valschermkade (bij het water).
 3. Indien de voordeur en het balkon niet bereikbaar zijn, ga dan naar de gemeenschappelijke ruimte aan de straatkant. Spring niet naar beneden! Wacht op hulp.
 4. Zorg ervoor dat jouw gezelschap ook veilig de verzamelplaats bereikt.
 5. Indien de voordeur niet open gaat, in geval van nood, draai aan het slot om de deur van het slot te halen.
 6. Sluit tijdens het vluchten alle deuren achter je. Een deur kan wel 20 minuten een brand tegenhouden.

Als er brand is

 1. Blijf kalm
 2. Waarschuw alle aanwezigen.
 3. Verlaat via de kortste weg het gebouw.
 4. Houd deuren en ramen gesloten en sluit deuren achter je.
 5. Blijf bij rookontwikkeling dicht bij de vloer.
 6. Ga naar de afgesproken verzamelplaats en controleer of iedereen buiten is.
 7. Bel 112 en vertel je naam en volledige adres.
 8. Wacht op de brandweer en meld bijzonderheden.

Bij vals alarm

 1. De brandmelder die rook heeft waargenomen knippert en geeft een continu geluidssignaal af, totdat deze wordt uitgezet. De andere melders geven een onderbroken geluidssignaal af en knipperen niet. Dit duurt maximaal 15 minuten.
 2. In het geval van vals alarm dient de brandmelder die de rook heeft waargenomen uitgezet worden. Dit doe je door de grote knop midden op de brandmelder ingedrukt te houden.

Bel dit nummer in geval van nood: +31 6 24 66 03 22

Ontruimingsplattegrond A3